Είστε εδώ

Λεττονός Χρίστος, «Φοιτητής μαθηματικών», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 222-223