Είστε εδώ

Λεττονός Χρίστος, «Ευκλείδης», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 223-224