Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «Τις Κυριακές», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 221