Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «Fender-Rhodes», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 220-221