Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Το καλάθι», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 206-207