Είστε εδώ

Ριτσώνης Κώστας, «[Γέμισαν οι τοίχοι]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 208