Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Όσα αρνείται επίμονα το στόμα να διηγηθεί», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 205