Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Αναισθητική αγωγή, κι όσο ξέρω καθόλου μοντέρνα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 205