Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Από την απόκρυφη ιστορία του σώματος», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 204