Είστε εδώ

Καραβίτης Βασίλης, «Πρωινό ρόφημα: η λίγη ομορφιά του κόσμου», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 204