Είστε εδώ

Ionesco Eugène, «Ημερολόγιο σε ψίχουλα», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 193-203