Είστε εδώ

Pasolini Pier Paolo, «Στίχοι της διαθήκης», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 191-192