Είστε εδώ

Pound Ezra, «Μια συμφωνία», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 172-173