Είστε εδώ

Ginsberg Allen, «Ένα σούπερ-μάρκετ στην Καλιφόρνια», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 172