Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Βιβλιογραφικά στα ρεμπέτικα (1972-1975)», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 174-175