Είστε εδώ

Μυγδάλης Λάμπρος, «Ελληνική βιβλιογραφία Φραντς Κάφκα (1936-1975)», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 154-164