Είστε εδώ

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Πέντε μεταφράσεις ενός ποιήματος του Jean Moréas», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 141-153