Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ένα πιθανό πρότυπο των ποιημάτων του Καββαδία», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 165-167