Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Αίματα στο μπαρ-μπριτζ», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 129