Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Μια ψόφια γάτα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 128-129