Είστε εδώ

Δαμιανίδης Αλέκος, «Το τελευταίο τραγούδι», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 130