Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Ο Τζωνιός», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 120-122