Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η κυρα-Λίζα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 122-124