Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η θεία Φερενίκη», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 117-120