Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Η παρέλαση», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 115-117