Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Οι παπάδες», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 112-115