Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Δεν μας αφορά», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 109