Είστε εδώ

Patti Ercole, «Το βήμα της πάμπας», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 105-108