Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Το Πρώτο Δημοτικό», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 109