Είστε εδώ

Patti Ercole, «Κυρίες που ξέρουν από ζωγραφική», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 102-105