Είστε εδώ

Patti Ercole, «Ο ζεν πρεμιέ», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 99-102