Είστε εδώ

Patti Ercole, «Κυριακή στη θάλασσα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 95-99