Είστε εδώ

Patti Ercole, «Νέγρικοι δίσκοι», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 92-95