Είστε εδώ

Patti Ercole, «Βία Βένετο», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 89-92