Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Η αλήθεια στο έργο του Μιχάλη Γεωργά», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 86-88