Είστε εδώ

Γεωργάς Μιχάλης, «Σπίτια», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 87