Είστε εδώ

Κανακάκις Λευτέρης, «Καρέκλα με καπέλο», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 86