Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Ο κώδικας του Λευτέρη Κανακάκι», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 84-86