Είστε εδώ

Cohen Leonard, «Ιεροτελεστία», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 44-45