Είστε εδώ

Cohen Leonard, «Χάι-κάι του καλοκαιριού», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 45