Είστε εδώ

Cohen Leonard, «Αλήθεια! πόσος κόσμος ζει σε τούτη εδώ την πόλη», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 44