Είστε εδώ

Cohen Leonard, «Δώρο», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 44