Είστε εδώ

Burroughs William, «Η αόρατη γενιά», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 34-43