Είστε εδώ

Σωτηριάδου Κλαίτη, «[William Burroughs]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 34