Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Διαφημίσεις=Ποίηση (1927)», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 32-33