Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Πόλη-μανιτάρι», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 31-32