Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Είσαι πιο όμορφη κι από τον ουρανό και τη θάλασσα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 30-31