Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Ακαδημία του Μεντράνο», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 28-29