Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Ο πόλεμος στο Λουξεμβούργο», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 25-28