Είστε εδώ

Cendrars Blaise, «Προσκύνημα στον Γκυγιώμ Απολλιναίρ», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1975), σ. 29-30